SKUPINA

Členové       Vítek Zicha     Hanka Švejkarová     Janek Švejkar     Kristína Nídlová     Honza Švejkar